Głównej zawartości

Oferta

Oferujemy Państwu współpracę oraz skorzystanie z naszej oferty w zakresie ZARZĄDZANIA i ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

OFERTA ADMINISTROWANIA, CZYLI:

 • dopełnienie wszelkich czynności rejestracyjnych Wspólnoty Mieszkaniowej
 • prowadzenie korespondencji w imieniu Wspólnoty
 • realizacja uchwał Zarządu Wspólnoty i zgromadzenia właścicieli
 • gromadzenie ofert i negocjacje umów na dostawy mediów (energii elektrycznej i cieplnej, wody, dostaw gazu, odprowadzania ścieków, wywozu śmieci i innych usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania obiektu)
 • prowadzenie księgowości (dokumentacji księgowej i rozliczeniowej, rozliczanie kosztów utrzymania nieruchomości pomiędzy właścicieli lokali mieszkalnych)
 • organizowanie obowiązkowych kontroli stanu technicznego nieruchomości i okresowych przeglądów technicznych urządzeń będących na wyposażeniu obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i nadzór nad nimi
 • pomoc przy realizacji uprawnień gwarancyjnych
 • prowadzenie - w uzgodnieniu z Zarządem - polityki remontowej nieruchomości
 • skuteczna windykacja należności od dłużników


OFERTA ZARZĄDZANIA, CZYLI:

 • profesjonalna obsługa prawna
 • obsługa techniczna nieruchomości (wybieranie wykonawców robót remontowych w oparciu o przyjęte procedury)
 • sprawdzenie prawidłowości stanu technicznego i prawnego nieruchomości, weryfikacja umów z dostawcami
 • zapewnienie obowiązkowych kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości zgodnie z prawem budowlanym
 • prowadzenie oraz nadzór remontów z udziałem inspektorów z uprawnieniami budowlanymi
 • prowadzenie dokumentacji księgowej i rozliczeniowej
 • zapewnienie dostaw mediów
 • prowadzenie książki obiektu oraz dokumentacji technicznej zgodnie z wymogami prawa
 • organizacja bieżącej konserwacji i drobnych napraw elementów nieruchomości
 • zapewnienie ubezpieczenia budynku, opłacenie podatków i innych opłat publicznoprawnych.
 • reprezentacja Wspólnoty przed sądem, urzędami i instytucjami publicznymi na podstawie udzielonych pełnomocnictw
 • kontakt ze służbami miejskimi i porządkowymi


Zachęcamy również do skorzystania z naszej metodologii ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI

OFERUJEMY:

 • analizę rynku lokalnego
 • zarządzanie finansami
 • obsługę marketingową
 • prowadzenie efektywnej polityki remontowej
 • zarządzanie obiektem, w tym zapewnienie obsługi technicznej nieruchomości, prowadzenie książki obiektu budowlanego i dokumentacji technicznej
 • zarządzanie umowami najmu
 • komercjalizację nieruchomości
 • rewitalizację nieruchomości
 • raportowanie zgodnie z ustaloną procedurą
 • oraz doradztwo


100% GWARANCJI NAJLEPSZEJ CENY NA RYNKU ZA m2.
ZAPRASZAMY PO SZCZEGÓŁY!


CO WIĘCEJ:
Wiemy, że osoby starsze nie zawsze są przekonane do bezpieczeństwa w Sieci.
Specjalnie dla nich działa u nas kasa, gdzie wszyscy mogą pewnie i w życzliwej atmosferze opłacić rachunki.

W OCZEKIWANIU NA PAŃSTWA PYTANIA,
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.