Głównej zawartości

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomościWspólnota Mieszkaniowa nieruchomościprzy ul. Chopina 3 ABCD w Olsztynie

Zaprasza do składania ofert na:
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz budowę ciepłej wody użytkowej i podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej – zgodnie z opracowana dokumentacją techniczną oraz uzgodnieniami Spółek MPEC i Energa.

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie administratora ZBK I Sp. z o.o. w Olsztynie ul. Zamenhofa 16 pok. nr 2, tel. 89 526 65 10 wew. 20 lub 22.

Oferty wraz z kosztorysami oraz referencjami należy przesłać lub złożyć osobiście w sekretariacie ZBKI Sp. z o.o. w Olsztynie w terminie do 17.06.2019 r. do godz. 14.00.