Głównej zawartości

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomościprzy ul. Moniuszki 8 – 8A w Olsztynie

Zaprasza do składania ofert na:

Podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz budowę ciepłej wody użytkowej zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i audytem energetycznym.

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie administratora ZBK I Sp. z o.o. w Olsztynie ul. Zamenhofa 16 pok. 2, tel. 89 526 65 10 wew. 20 lub 22.

Oferty należy przesłać lub złożyć osobiście w sekretariacie ZBKI Sp. z o.o. w Olsztynie w terminie do 30.04.2019 r. do godz. 14.00.